Materialet glas

Glas är otroligt gammalt. På olika sätt kan glas uppstå av naturliga orsaker, exempelvis vid blixtnedslag i sand. Rent tekniskt är glas en oorganisk smälta som har stelnat innan den har hunnit kristalliserats. Det är på detta sätt glasliknande material har kunnat framkomma naturligt i alla tider. Ordet glas är ett germanskt ord och betyder […]